En mandags morgen da jeg snappet for Mammashjerte, og tema var “Tro i hjemmet”, kjente jeg på å ikke overvelde mødrene med mange pedagogiske tips til hvordan ha gode samlingsstunder eller hvilke barnebibler som er best. Alle de tingene er viktig og godt, og det finnes virkelig så mange flotte resurser å bruke i hjemmet for å disippelgjøre barna sine. Som jeg sa til Mammashjerte, så tipset jeg dem om snapkanalen Hjertetro, som i utgangspunktet kun fokuserer på tematikken “Tro i hjemmet”. De har god kompetanse og enormt mange konkrete tips til hvordan dyrke tro på hjemmebane. Følg dem! 

Jeg ønsket å snakke om hvordan vi som mødre og foreldre kan samarbeide med Gud i jobben som foreldre. Han kjenner jo barna våre best. Han vet nøyaktig hva de trenger til enhver tid. Han har høyere og bedre tanker for dem enn det vi har. Vi som uperfekte foreldre kommer til kort uten å spille på lag med Skaperen av barna våre. Det vi gjør og de valgene vi tar i våre liv, preger barna våre så mye mer enn det vi sier og gjør i “samlings-stundene”. Samlings-stunder er fint, jeg har hatt mange av dem. Men jeg vil ett hakk dypere. Hvilken relasjon har jeg med Gud? Hvordan påvirker den de valgene jeg tar i hverdagslivet? Hva lar jeg prege mitt foreldreskap?  

Responsen jeg fikk da jeg begynte temapraten var blant annet: “Takk for den gode påminnelsen! Mine to hjertesaker, men så lett å miste synet av dette i alt av muligheter der ute!” “Wow! Dette trengte jeg å høre! Være et forbilde og bønn!”  

Jeg nevnte også at filmen fra Kendrick brødrene, “War room”, burde være pensum for alle kvinner og mødre. Har du sett den? Søk den opp på youtube! Jeg har sett den om og om igjen, den er så sterk, og forteller et enormt viktig budskap. Vi må finne det rommet i oss, hvor vi kan rope ut, legge strategi og konkret samarbeide med Gud. Om vårt ekteskap, våre barn og våre relasjoner. Vi må komme på linje med Guds gode vilje og ta kampene vi står i til bønne-rommet. Lønnkammeret. 

Jeg er sikker på at jeg ikke kommer med noe nytt her i dag. Dere har sikkert hørt masse fantastisk undervisning og har mange gode åpenbaringer om bønn. Men vi glemmer så lett. Vi stoler så lett på andre ting.  

Jeg kjente på at jeg skulle skrive om dette til dere i dag. Kanskje det taler til en eller flere. Gud har vist meg bønnen han lærte oss å be “Fader vår”, som vi så lett kan på rams. Men hvor hver eneste setning har en enorm betydning. Hvis man bare stopper opp, og virkelig tar inn over oss hva vi ber, så tror jeg det er noe enormt kraftfullt med det. Matteus 6:6-13 

“Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be:” 

“Vår Far i Himmelen” Husk på at Gud er din pappa og du er Hans elskede barn. Be fra denne plassen. La Han få møte deg og mette dine behov som en god far. Camp på denne plassen til du kjenner at du er trygg, omsluttet og elsket. Ikke rush videre. 

“La navnet ditt helliges” Fra denne plassen, løft opp Hans navn. Pris Hans storhet og makt. Lovsyng Hans Hellige navn. 

“La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen” Begynn å be for andre. Kom på linje med Hans gode vilje. Han har fremtid og håp for alle. Be Hans vilje, Hans Rike i konkrete situasjoner. Over ditt ekteskap, over dine barn, i dine relasjoner, over din arbeidsplass osv.  

“Gi oss i dag vårt daglige brød” Med daglig brød menes alt vi trenger for å leve, ånd, sjel og kropp. Be om at Han kommer og dekker dine konkrete behov.  

“Tilgi oss våre synder” Kom til Gud med dine svakheter og synd, ikke skjul noe for Han. Han er nådig og rik på tilgivelse. Bruk god tid her, vær grundig og frimodig. Jo mer du gjør opp med Gud jo mer kan du tilgi andre. Den som har fått mye kan også gi mye. 

“Slik også vi tilgir de som synder mot oss” Guds nåde mot oss setter oss i stand til å tilgi de som synder mot oss. Tilgi er å slippe tak i. Ikke å si at det som ble gjort var greit, men at du slipper den som gjorde det fri. Slik Gud slapp deg fri.  

“Og la oss ikke komme i fristelse” Gud vil beskytte oss fra å synde. Be Den Hellige Ånd om hjelp. Han som er gitt oss som vår hjelper. Han gir oss glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvkontroll (Åndens frukt) Dette trenger vi alle, hver dag.  

“Men frels oss fra det onde” Husk på at Gud er god, Han vil beskytte deg og redde deg fra det som er fra den onde. Han banker på, vi må åpne døren dit vi vil Hans Rike skal slippe til. 

“For riket er ditt og makten og æren i evighet.” Avslutt med å løfte opp Hans navn igjen, proklamere ut Hans seier og makt. Ikke bare for Han, men for alle makter og myndigheter du kriger mot.  

 

Amen!