Kropp er topp! Men, så har vi en bransje som tjener penger på at vi tror vi ikke er godt nok som vi er, som har infiltrert samfunnet vårt, og tankesettet vårt på en dyptliggende og høyst usunn måte. Dette er verdt å gå i krigen mot. I dag har vi besøk av Veronica Simoné Fjeld, også kjent som yummymummy. Hun har i mange år stått i denne krigen, med mange andre, for å vinne tilbake et normalt kroppsbilde. Hun har nylig gitt ut boken «du er fantastisk», som er vel verdt lesning!