I ukens episode beveger vi oss inn i et vanskelig og sårt landskap: Psykisk sykdom i parforhold. Vi ser nærmere på personlighetsproblematikk og hvordan man kan gjenkjenne det. Hvordan er det å være pårørende, eller den «lidende part i forholdet» som det omtales som i episoden, og hva kan man gjøre om man befinner seg i en slik situasjon selv? I episoden har vi med oss May Bente Matre, som blant annet er utdannet klinisk sosionom og har jobbet på Modum bad, og med langtidsdømte i fengsel. Har du spørsmål eller tanker etter å ha lyttet til episoden? Føl deg fri til å kontakte oss, eller www.familiesenteret.no