Oljenasjonen, verdens beste land å bo i. Å bli født i Norge er som å vinne i Lotto, og er en sann velsignelse. Hva kan vi som nordmenn gjøre i møte med en verden som lider? Og hvordan ser det ut å forlate alt det trygge, og bosette seg midt iblant sult, sykdom og nød? Ingen kan hjelpe alle, men vi kan vel alle hjelpe noen?  Linda Gisnås og mannen har flyttet med familien sin til Kilifi i Kenya og lever ut nestekjærlighet til det fulle.