Barna er det mest dyrebare man har, og foreldre har et sterkt ønske om å gjøre det beste for barna.

Men hva er det beste, og hva når foreldre er uenig i valg? Hvordan stå sammen som foreldre i gode og vonde dager?

Hvordan unngå at uenighet om oppdragelse blir en kilde til splittelse mellom foreldre?

Cathrine og Ingrid Anette har besøk av familieterapeut Kristina Ekerhovd-Ottersen som deler av sin kompetanse.

For kontakt med Kristina: www.kristinaeo.no